maandag 17 oktober 2016

SchooltijdenMijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, vanuit Westerbork.Trein

De trein waarop de familie Frank naar Auschwitz getransporteerd werd vertrok op 3 september 1944. Dat was op een zondag. Vanaf maart tot september was er wekelijks een trein richting vernietigingskampen vertrokken en dat was altijd op dinsdag. Duitse Pünktlichkeit had ook in dit geval voorzien in een strak gehanteerde dienstregeling. Dat er in september van die dienstregeling werd afgeweken was een teken aan de wand. Luchtaanvallen ontregelden het treinverkeer toen al zodanig dat het laatste transport vanaf Westerbork tien dagen later plaatshad. Wie er was overgebleven of na die dag in het kamp belandde moet het evengoed niet gemakkelijk gehad hebben maar de kansen lagen gunstiger. Vader Frank, die als enige van de familie de kampen overleefde moet het als een wrede speling van het lot hebben gezien. Tíen dagen!!Dienstregeling

Dat aankomst- en vertrektijden een mensenleven danig kunnen beïnvloeden is ook vandaag de dag merkbaar. De gebrekkige dienstverlening van de Nederlandse Spoorwegen zorgt vrijwel dagelijks voor ergernissen en vette krantenkoppen. Buiten de spits reizen, luidt het devies. Beterschap wordt beloofd maar tot het zover is dient de reiziger inschikkelijk te zijn. Maar zelfs dán! Een regenbui of gevallen blaadje heeft volgens de NS hetzelfde effect als de aanval van een eskader Thunderbolts tijdens de oorlog.Scholieren

Scholieren en thuiswonende studenten behoren tot een bijzondere groep van getroffenen. Niet ieder dorp beschikt over een middelbare school en niet iedere student vindt de studie van zijn of haar keuze in de nabije omgeving. Hoe vroeg moet je de deur uit om voor het rinkelen van de bel de klasdeur of collegezaal bereikt te hebben? De NS is begaan met het lot van de leerling en heeft inmiddels een nieuwe dienstregeling aangekondigd waarin het huis-schoolverkeer met name wordt genoemd. Maar, geen koe zo bont... Voor de provincie Zeeland is het nieuwe schema geen verbetering.Schooltijden

In Zeeland hebben de schoolbesturen de koppen zuchtend bij elkaar gestoken en geconcludeerd dat er niets anders overblijft dan de schooltijden maar aan te passen. Godgeklaagd, vindt Max. De rails líggen er toch! De Zeeuwse gedeputeerde van der Maas stelde onlangs dat de provincie bij iedere wijziging van de dienstregeling in het verleden steeds weer de pineut was. In een nog verder verleden moet Zeeland op dat gebied ook al niet erg verwend zijn geweest maar er is een lichtpuntje.Kampioenen

De overheid streeft naar een gezond Nederland en om dat te stimuleren wordt topsport gestimuleerd. Voor de achtergestelde provincie wijzen de betrokken ministers naar een van haar bekendste inwoners. Voormalig wereldkampioen wielrennen Jan Raas moest in zijn jeugd immers noodgedwongen dagelijks tientallen kilometers tegen weer en wind in fietsen om zijn school te bereiken! Zo kweek je kampioenen!Monument

De geachte gedeputeerde overweegt intussen een kopie van het monument van Westerbork bij de toegang van de provincie te plaatsen. Hier houdt alles op, is zijn gedachte. Met subsidie van monumentenzorg kan Zeeland zo symbool staan voor de vraag waarom de Reichsbahn destijds niet een beetje meer zoals de NS had kunnen functioneren en hoeveel slachtoffers dat gescheeld zou hebben.Dit was Max-Geef-Mij-Maar-De-Fiets-Kleinletter.

vrijdag 14 oktober 2016

Uit eigen zak

Mijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, vanuit Ermelo.Kleding

De eerste gang van de nieuwe lichting vers opgeroepen dienstplichtigen was naar de foerier. De foerier voorzag de nieuweling van alle militaire benodigdheden en had daarbij een scherp oog voor kledingmaten. In één oogopslag begreep hij of de rekruut een S, een M of een L diende te dragen. Wellicht was hij zelf ooit geronseld bij Maison de Bonneterie. Na het uitreiken van de plunjebaal was zijn eerste greep dus naar een bundel kleding. Het was nogal wat: De gevechtskleding bestond uit een aantal onderdelen met toebehoren en dan was er ook nog het uitgaanstenue met bijbehorende stropdas. Ook aan riemen en bretels was gedacht. Alles was van degelijke kwaliteit, tot het ondergoed aan toe en het meeste was nieuw of in ieder geval ongebruikt. De datum van productie in het label gaf aan dat het soms zelfs al een jaar of dertig ongebruikt moet zijn geweest. De foerier beschikte over een ruim bemeten ijzeren voorraad.PSU

De kleding was een onderdeel van de PSU, de Persoonlijke Standaard Uitrusting. Die uitrusting bevatte nog een groot aantal andere zaken, waaronder naaigaren, etensblikken, tassen, onderhoudsmiddelen, een veldfles, een helm, een gasmasker, een stok en een lap zeil. Die laatste twee onderdelen bleken voor de soldaat onderweg te combineren met die van een collega. Twee manschappen beschikten dus samen over één tentje in geval het peloton ergens zijn bivak op moest slaan.
Naast het bed in de kazerne stond voor iedereen een PSU-kast waar alles keurig en volgens voorschrift in opgeborgen kon worden. Het Nederlandse leger had vijfendertig jaar terug de zaken tot in de puntjes voor de dienstplichtigen geregeld. Het enige onderdeel van de uitrusting waar weinig gebruik van gemaakt werd, was het ondergoed. Dat nam men liever van thuis mee.Slaaf

Het Nederlandse onderwijs streeft naar een militaire discipline. Men mag z’n methodes weliswaar kiezen maar eigen interpretatie ervan dient achterwege te blijven. Vreemd toch, nadat alle begeleidende instanties altijd hebben volgehouden dat de leerkracht geen slaaf van de methode mocht zijn. Maar de wind waait inmiddels uit een andere hoek, van eigen inbreng dient geen sprake te zijn. Men moet z’n eigen gedachten maar liever thuis laten.Bonnetje

De winkelende leerkracht loopt soms tegen iets aan waar zijn of haar onderwijzershart geen weerstand aan kan bieden. Leuke stickers of mapjes of knutselmateriaal, posters of een klokje, een potje guppenvoer, poëzieplaatjes. Vooraf de aankoop niet aangekondigd bij de schoolleiding en juist nu in de aanbieding, wat doe je dan? Je betaald het uit eigen zak en maakt jezelf wijs dat je maandag de stoute schoenen wel aan zal trekken en het bonnetje wel even te gelde zal maken. Maar dan ís het maandag.....Vakbond

Zolang Max aan het onderwijs verbonden wordt er al zo nu en dan iets op eigen kosten aangeschaft of van thuis meegenomen. Max’ eigen juf op de lagere school deed het, zo vermoedt hij, ook al. Een misstand!! Misstanden als deze moeten aan de kaak gesteld worden, oordeelde de onderwijzersvakbond nog onlangs. De berichten erover bereikten de nationale media en men sprak er schande van. Zoiets kán toch niet! Een onderwijzerssalaris stelt al niets voor!Declareren

Max blijft halsstarrig volhouden. Ziet hij iets leuks, bijvoorbeeld voor de verjaardagsdoos, dan neemt hij het mee. Het is een cadeautje, het is persoonlijk, dat ga je toch niet declareren!? Stom, vindt de vakbond. Een overheid die zo’n kadaverdiscipline van zijn ambtenaren eist moet ook maar opdraaien voor dit soort zaken. Het geven van een aardigheidje aan een jarige hoort immers bij de taak van de pedagogische professional. Er valt iets voor te zeggen. Van de dienstplichtig soldaat werd ten tijde van Max’ lichting ook niet verwacht dat hij zijn eigen munitie meenam. En die onderbroeken, dat zag men door de vingers.Dit was Max Kleinletter, tot uw dienst! 

vrijdag 7 oktober 2016

Rolmodel
Mijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, vanuit Walmington-On-Sea.Vrouwen

Oorlog is een serieuze zaak, serieus genoeg om er af en toe flink de draak mee te steken.
Stel, je hebt kort na de aanval op Pearl Harbor pech met je duikboot. Als schipper moet je dan besluiten dat volle kracht er niet in zit. Je sukkelt langs een eilandje en pikt een groepje gestrande verpleegsters op. Ergens onderweg weet een ritselende onderofficier grondverf op de kop te tikken die de gehavende boot weer een beetje van zijn zeewaardigheid terug moet geven. De potten rood en wit zijn samen net voldoende, maar wat krijg je van zo’n mengsel? Juist, ja, een roze onderzeeër. Een roze onderzeeër, zoals alle onderzeeërs een met een uiterst krap bemeten interieur. En dan nog vrouwen aan boord! Het gegeven staat garant voor een komisch-romantische film: “Operation Petticoat“. In 1959 in de bioscopen en later als serie op de buis.Mannen

Met het klimmen der dienstjaren en de pensionering van oudgedienden blijkt Max nu toch tot een minderheid te behoren. Een lagere school is geen duikboot en heel wat ruimer ingericht maar komisch-romantisch is het zeker niet. De onderlinge verhoudingen zijn goed en toch is het soms beklemmend. Een mannelijk schoolhoofd liet zich onlangs in de Telegraaf ontvallen dat hij zijn vak geweldig vindt. De ongelofelijke werkdruk en het fooitje dat zijn salaris moest voorstellen nam hij voor lief. De toename van het aantal mannelijke studenten aan de PABO vertaalt zich nog niet in een toename van het aantal mannelijke collega’s. Waar blijven die mannen, vroeg hij zich af. Zijn conclusie: Echte mannen kiezen voor het bedrijfsleven. Gek,hè!?Grapje

Mannen maken meer grapjes, stelde de Telegraaf. En ze gaan op een wat rauwdouweriger manier met de jongens in de klas om. Daar hebben jongetjes behoefte aan, aan een rolmodel dus. Max begrijpt dat wel. Het beklemmende van de situatie waarin hij zich bevindt is, dat de meeste collega’s dat anders zien. Zij worden daarin geruggesteund door schoolbesturen en politici die toekomstige rauwdouwers als bedreiging voor een toekomstige vreedzame samenleving zien. Een rolmodel als luitenant Holden (Tony Curtis) in de film, dat kan tegenwoordig echt niet meer. Politiek incorrect, dus. Heerlijk politiek incorrect, denkt Max.Rolmodel

Het rolmodel dat Max zo langzamerhand voor zijn leerlingen is, had ook zó uit een komische oorlogsfilm kunnen komen. Zijn inzet wordt nog wel gewaardeerd maar de oorlog win je er niet mee. Dad’s Army, dus, met Max in de rol van captain Mainwaring. Zegt u niets!? De serie wordt nog wekelijks door de BBC uitgezonden.Dit was Max Kleinletter, Local Defense Volunteer.
dinsdag 4 oktober 2016

Groeidocument

Mijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, vanuit Versailles.Verdrag

Op 28 juni 1919 werd in de spiegelzaal van het kasteel van Versailles een verdrag ondertekend, het Verdrag van Versailles. Onder het verdrag stonden de handtekeningen van vertegenwoordigers van de Duitse regering en die van zesentwintig vertegenwoordigers van landen die zich tijdens de eerste wereldoorlog geallieerd hadden tegen Duitsland. Het verdrag wees Duitsland aan als schuldige. Dat lag voor de hand, de overwinnaars hebben immers altijd gelijk. Het verdrag regelde het ontmantelen van het Duitse leger en marine, inkrimping van het Duitse grondgebied, aan welke internationale spelregels de nieuwe Duitse regering zich diende te houden en, last but not least, een ruime schadevergoeding.Contract

De laatste termijn van de zogenaamde herstelbetaling werd door de Duitse regering in het jaar 2010 afgelost, waarmee wel duidelijk is dat de oorlogsschuld ondanks tussentijdse aanpassingen en een tweede wereldoorlog enorm geweest moet zijn. De Duitse economie werd na 1919 bovendien geconfronteerd met het feit dat delfstoffen die voorheen binnen de grenzen werden gewonnen sinds het verleggen van die grenzen geïmporteerd moesten worden. De koloniën waren overgedragen aan Engeland en Frankrijk dus ook dat leverde geen inkomsten meer op. Kortom: het verdrag leidde op alle mogelijke maatschappelijke gebieden tot onvrede en economische krimp. Men hoefde niet tot de kwaadwilligen te behoren om het document als wurgcontract te zien.Burgerschap

Dat er tussen de wereldoorlogen in Duitsland wetgeving bedacht werd die onder andere de mogelijkheid tot sterilisatie van geestelijk gehandicapten openhield, was een indirect gevolg van de heersende onvrede. U kent de geschiedenis. Dat er in Rotterdam een wethouder geopperd heeft vrouwen die niet tot verantwoord ouderschap in staat worden geacht verplicht aan de anticonceptie te zetten is een gotspe. Uit welk gevoel van onvrede komt dit voort? Burgerschap betekent vandaag de dag dat de lat hoog ligt, maar zó hoog!?Document

Wie afwijkt van de norm heeft als gevolg van de huidige staat van onze eigen economie weinig hulp te verwachten. Wie als leerling in het basisonderwijs al opvalt kan er echter wel op rekenen goed in de gaten te worden gehouden. In verband met toekomstige stappen kan al snel begonnen worden met het opstellen van een “groeidocument“. Hieruit spreekt optimisme. In het document worden aanleiding, ondernomen stappen, te ondernemen stappen en verwachtingen opgenomen. Na opstellen vraagt het stuk de handtekening van alle betrokkenen, inclusief de ouders. Mochten de verwachtingen niet uitkomen, dan kunnen de ondertekenaars in elk geval naar elkaar wijzen. Max is pessimistisch. In de praktijk kan het er op neer komen dat de ouders een illusie armer zullen zijn, het betrokken kind als het tegenzit een stigma voor het leven oploopt en hulp nog even ver uit het zicht is als bij het opstellen van het eerste kladje van het stuk.Krimp

Max vreest krimp. Zoals het krimpdocument van Versailles het Duitse volk uitdaagde tot een ongebreidelde expansiedrift, zo zal een groeidocument ook averechts kunnen uitpakken. Zoals meestal: de theorie is mooi, de praktijk weerbarstig. Belangrijkste slachtoffer: het betreffende kind. En dan de herstelbetalingen! Zo gauw de op de loer liggende hulpverlening lucht krijgt van zo’n document gaat de meter lopen. Het opstellen van het stuk loopt al via een duurbetaalde automatiseerder. Van alle hulp van buiten de school is het de vraag of de basisverzekering alles dekt. Bevat het groeidocument ook een financiele paragraaf?Dit was Max Kleinletter, aandeelhouder.

donderdag 29 september 2016

Multiple Choice

Mijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, aan de Rubicon.Rubicon

Bij het Romeinse Rijk denken we altijd aan de keizers die er ooit over heersten. Toch was dat rijk aan het begin van zijn bestaan een koninkrijk. Gedurende de periode tussen koningen en keizers was het ook nog een republiek en juist in die tijd groeide haar macht tot ver buiten de grenzen van het huidige Italië. Om die macht te handhaven en uit te breiden lagen rondom de Middellandse Zee enorme legers te velde. Voor de machthebbers, de senaat, school daarin een risico. Om te voorkomen dat een van de legeraanvoerders zich tegen de staat zou keren werd het schiereiland ten zuiden van de rivier de Rubicon tot gedemilitariseerde zone verklaard. Nou ja, gedemilitariseerd.... In de kazernes van de hoofdstad werd voor de zekerheid een grote strijdmacht in reserve gehouden. Het overschrijden, door wie dan ook, van de Rubicon zou als een oorlogsverklaring worden opgevat.Julius Caesar

Wie zoals Julius zich in het rijk enig aanzien had weten te verwerven, had dat meestal te danken aan intriges, lastercampagnes, meerdere huwelijken met dochters van personen van aanzien en, niet in het minst, met geld. Julius was zodoende ongeveer de belangrijkste man benoorden de Rubicon geworden. Veilig voor gekonkel en intrige was hij daarmee niet en het gevolg laat zich raden: hij besloot orde op zaken te stellen. In het jaar 49 v.Chr. stond hij met een legermacht aan de noordkant van het riviertje én voor een beslissende keuze. Oversteken zou burgeroorlog en vele slachtoffers tot gevolg hebben, niet oversteken zou het eind van zijn ambities en vermoedelijk ook het eind van zijn militaire loopbaan betekend hebben. De uitkomst van zijn beslissing stond op dat moment nog verre van vast, het was een gok.Gokken

Gokken is een spannende bezigheid. De geschiedenis van Europa of de wereld zal niet bij ieder genomen gokje in het geding komen maar voor het individu kan iedere kleinigheid de kansen doen keren. Zo ook voor de leerlingen in Max’ klasje. Wat doe je als kind als je bij wijze van toets een lijst met vragen, die ieder van vier mogelijke antwoorden vergezeld gaan, krijgt voorgelegd? Juist, zelfs als je het antwoord weet slaat de onzekerheid toe en lijkt een gokje plotseling aantrekkelijk. De uitkomst van zo’n toets wijkt desondanks meestal niet veel af van wat Max had verwacht maar of die met de verwachtingen van de kinderen overeenkomt....Snel nakijken dus en iedereen uit z’n lijden verlossen.Beproeving

Ook Max krijgt, meestal in het kader van een “onderzoek“ of ter beoordeling van zichzelf of een collega, regelmatig meerkeuzevragenlijstjes voorgelegd. Max’ zekerheid wordt op diverse manieren op de proef gesteld. Ten eerste worden ze vaak digitaal aangeboden. Niks ernstigs, denkt u! Nou, bij zo’n digitale lijst kun je pagina twee meestal pas te zien krijgen als je pagina een in z’n geheel hebt ingevuld. Het gevaar loert om de hoek dus. Best spannend! Ten tweede variëren de antwoorden zo ongeveer van: nooit, soms, vaak tot altijd. Een neutraal antwoord zit er bijna nooit tussen en Max wordt dus altijd gedwongen stelling te nemen. "Weet ik niet“ bestaat blijkbaar ook niet. De zwaarste beproeving is het moment waarop de knop “verzenden“ dient te worden aangeklikt. Max sluit de ogen, tast naar de linker muisknop en drukt af. De Rubicon is overgestoken, er is geen weg terug. De teerling is geworpen!Voorzeggen

Bovengenoemd gebruik of misbruik van digitale vragenlijstjes komt niet alleen in het onderwijs voor. Wie bijvoorbeeld gebruik wil maken van de Geestelijke Gezondheidszorg wordt door de verzekeraars op een lijstje voor symptoominventarisatie getrakteerd. Ook hier behoort “weet ik niet“ of “geen mening“ niet tot de opties, men dient nu eenmaal iets te mankeren of ergens van herstellende te zijn. Wie nog niet ziek was zou het er wel van worden. Verschil met de gangbare onderwijsquestionnaires is, dat men na enig googelen een lijstje met interpretaties van alle mogelijke antwoordcombinaties aantreft. Je kunt je dus laten voorzeggen. Kijk, dáár heb je wat aan! Julius Caesar zou er een moord voor hebben gedaan. Max ook!Dit was Max-Alea-Iacta-Est-Kleinletter.dinsdag 27 september 2016

Integratie II

Mijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, vanuit Amsterdam.Strijd

Oorlog? Nee, hoewel.... Strijd? Zeer zeker! Dodelijke slachtoffers? Teveel! Bij de sociale strijd die zich de afgelopen tweehonderd jaar in een stad als Amsterdam afspeelde ging het vaak hard tegen hard. Politie en leger werden ingezet om met sabel en karabijn het oproerige gepeupel zijn plaats te wijzen. Honger en ongezonde leefomstandigheden werden niet als excuus aanvaardt. Protest werd niet begrepen, samenscholingen zag men als een bedreiging.Palingoproer

Het was een leuk stukje volksvermaak. Over de Amsterdamse gracht werd een touw gespannen en in het midden werd een glibberige, levende paling bevestigd. Wie het beest er tijdens het onderdoorvaren af wist te trekken, won. Dit alles tot groot vermaak van de toegestroomde massa langs de kade. Het stadsbestuur vond zo’n samenscholing maar niets en verbood het palingtrekken op grond van wreedheid. Op 25 juli 1886 sneden enkele agenten het touw over de Lindengracht met de daaraan bungelende paling tot woede van de menigte door. De dienders moesten zich vervolgens met grote haast uit de voeten maken om te voorkomen dat zij zelf aan een touw boven de gracht zouden bungelen. De woede van het volk was daarmee niet gelijk bekoeld. Het voorval leidde tot rellen en de volgende dag moest het leger er aan te pas komen om de opstand de kop in te drukken. Gevolg: 26 doden en een groot aantal gewonden. Het was niet de laatste keer dat de Amsterdamse Jordaan in opstand zou komen.Nachtwaker

De politiek beperkte zich in de negentiende eeuw grofweg tot het in stand houden van een leger en een politiemacht. Het wel en wee van het Amsterdamse volk werd aan marktwerking en liefdadigheid overgelaten. Wie zich roerde zag de overheid tegenover zich en die wist niet beter dan alle opstandigheid van zich af te duwen. Nederland was in 1886 een conservatief-liberale nachtwakersstaat. Voor wie arm was waren er weinig perspectieven, een potje palingtrekken of een kermis behoorden tot de weinige lichtpuntjes. De economische segregatie moest wel tot onlusten leiden.Integratie

Tegenover segregatie staat integratie. Tegenover duwen staat trekken. 1886 was toevallig ook het geboortejaar van Willem Drees. Drees is de verpersoonlijking van het idee dat je de arbeider bij de ontwikkeling van de maatschappij kunt betrekken door hem ervan mee te laten profiteren. In de watten leggen hoefde wat hem betreft nou ook weer niet, hij was zelf een sober mens dat zich op de fiets naar zijn werk begaf. Nee, integratie van de arbeider, of van welke achtergestelde groep dan, ook is een kwestie van geven en nemen, van een beetje duwen en een beetje trekken. Rechten en plichten, dus.Onderwijs

Onderwijs speelt bij integratie een belangrijke rol. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today, aldus Malcolm X. Maar perspectief moet er wél zijn. Wie Malcolm heet, of Achmed, wil graag dat zijn sollicitatiebrief opengemaakt wordt. Wie door zijn volksvertegenwoordigers al verzocht wordt op te pleuren of geconfronteerd wordt met het meer-of-minder van een minster-president in spé verliest allicht de moed om te solliciteren. De tijden van de nachtwakersstaat lijken te zijn weergekeerd.Zonnig

Max moet het in zijn klasje allemaal nog zonnig voorstellen. We sluiten niemand uit, luidt het devies. Wie leert niemand uit te sluiten mag er op rekenen ook niet uitgesloten te worden. Max moet de schijn hoog houden dat hij eraan trekt maar vraagt zich vaak genoeg af of hij eigenlijk niet aan het duwen is. De perspectieven die het onderwijs moet bieden zijn niet evident. Blijft over dat vreedzaam opvoeden verwordt tot een oefening in gedweeheid. Bij de ouders meent Max al enige skepsis waar te nemen. En hijzelf? Bij de eerstvolgende vergadering zal hij eens opperen om bij de sportdag een potje palingtrekken op het programma te zetten.Dit was Max-Push-Pull-Kleinletter.

zondag 18 september 2016

Kleinere klassen
Mijn naam is Max Kleinletter, onderwijsstrijdcorrespondent te Amsterdam, vanuit Birma.Saito

Kolonel Saito was een man met problemen. In plaats van te mogen strijden aan het front was hij aangesteld als commandant van een krijgsgevangenenkamp. Een weinig eervolle opdracht maar Saito was een Japans en dus zeer plichtsgetrouw soldaat. Over veel middelen om de voornamelijk Britse en Australische gevangenen te onderhouden beschikte hij niet. Ze verdienden in de ogen van de Japanse legerleiding ook niet beter, het was vanuit Japans gezichtspunt al onbegrijpelijk dat ze zich hadden overgegeven en daarmee was hun minderwaardigheid wel vast komen te staan. Een ander probleem was dat de kolonel de uitgehongerde gevangenen dwangarbeid moest laten verrichten. Om precies te zijn: ze moesten een brug bouwen, over de rivier de Kwai. Grootste probleem: Saito had geen verstand van bruggen.Nicholson

Krijgsgevangene kolonel Nicholson was eveneens een man met problemen. De afspraken uit de Geneefse Conventie werden in Saito’s kamp met voeten getreden en, hoe machteloos ook, hij vond zichzelf de man om daar iets aan te doen. Zijn onverzettelijk Engelse manier van optreden kostte hem op een haar na het leven en leverde uiteindelijk niets op, behalve irritatie bij de kampcommandant en, met name bij enkele Amerikaanse gevangenen, de reputatie arrogant te zijn.Compromis

Nicholson krijgt uiteindelijk voet aan de grond bij Saito. De Japanners willen een brug maar missen de knowhow. Onder de gevangenen bevinden zich ingenieurs en bouwkundigen maar hun kennis is tot dan toe uiteraard vooral gebruikt om de bouw van die brug te saboteren. Met tegenzin gaat Saito akkoord met de wensen van Nicholson in ruil voor medewerking. De onderlinge verhoudingen zijn vanaf dat moment niet meer zwart-wit. De sympathie in de film „The Bridge on the River Kwai“ verschuift naar Saito.Bruggenbouwers

Hoe laat je twee tegenpolen een brug bouwen? Het moet Emile Roemer en Alexander Pechtold hebben doen denken aan de onmogelijke situatie in het Birmaanse regenwoud. Beiden hebben het Nederlandse onderwijs in het hart gesloten. Beiden zoeken bondgenoten met het oog op de aanstaande verkiezingen. Beiden zijn op zoek naar het compromis en menen het bij elkaar te hebben gevonden. Verbindende factor: Kleinere Klassen!Open deur

Hoe vaak kun je een open deur intrappen, vraagt Max zich af. De gestage toename van het aantal leerlingen per klas is het onderwijs de afgelopen jaren aangeprezen als was het een laag slagroom op een bord spruitjes. Iedereen wist dat het niet goed was maar hoe leerzaam was het wel niet voor de kinderen en hoe leerzaam was het wel niet voor u, beste collega. Onderwijs zou er de motor van de kenniseconomie door worden! Het heeft de nascholingsindustrie geen windeieren gelegd.Pechtold

Het begrip Kenniseconomie ligt links-liberaal Pechtold op de lippen bestorven. Enig onderscheid met de rechts-liberalen is, dat Alexander meent dat er iets méé te verdienen valt, terwijl men bij de VVD meent dat er iets áán te verdienen valt. Hij verdient daarmee het voordeel van de twijfel, van Emiles twijfel. Over onderwijsinhoudelijke zaken zul je Pechtold niet horen, daar hebben ze bij D66 geen mening over.Roemer

Emile Roemer was ooit onderwijzer. Hij komt over als een ietwat ouderwets ambachtelijk type. Afgaand op zijn keuze voor het socialisme mogen we aannemen dat hij onderwijsinhoud hoog in het vaandel heeft. Verwacht hij dat de inhoud vanzelf weer terug komt als de klas weer klein en overzichtelijk is? En: Waarom niet gekozen voor een bruggetje naar Groen-Links?Klaver

Te trappelen van ongeduld staat hij in de coulissen. Een briesend jong paard aan de start van zijn eerste wedren. Jesse Klaver! Over onderwijs tot nu toe geen woord. Kan ook niet! De steen om de hals van alle groen-linkse onderwijsambitie heet Paul Rosenmöller, de naar de politieke stuurboordzijde verlijerde voorzitter van de VO-raad. Zolang deze prominente GL-er deze positie bekleedt dient de rest van de partij over het onderwerp te zwijgen. Ontslaan dus, die man.De brug

Mag de voorgestelde brug tussen Roemer en Pechtold in het voordeel van het kind uitpakken, voor Max en zijn collega’s blijft het afwachten. Het plan vermeldt als bijvangst een afname van de werkdruk, maar dat is niet het hoofddoel. Blijft over de vraag: Zal hij het houden, die brug? Kolonel Nicholson was uiteindelijk degene die de brug over de Kwai opblies. En Saito? Ja, wat werd er verwacht van een Japans officier die zijn opdracht verknoeide?Dit was Max-What-Have-I-Done-Kleinletter.